KOSTNADSFRI FORTBILDNING: Öka din digitala närvaro

Avdelningen för kulturutveckling och regional tillväxt på Region Värmland bjuder in till kostnadsfria digitala utbildningar, med syftet att öka den digitala närvaron och den egna kompetensen kring de verktyg som finns. Utbildningarna riktar sig till småföretagare och kulturproducenter. Anmäl dig på https://bit.ly/RVwebbutb VARUMÄRKE 5 oktober

“Åldersanpassat” metodmaterial för enkla distansmöten

Corona har även satt spår i föreningslivet. Många föreningar är tvungna att hitta nya, digitala vägar att möta medlemmarna. Seniornet i Kristinehamn har i detta sammanhang i samarbete med biblioteken genomfört en utbildning och tagit fram metodmaterial och manual för mötesplattform Jitsi. Resultat finns här.

Digitala hjälpmedel som bryter isolering

Covid-19 pandemin är en faktor att digitaliseringen drivs framåt. Vissa pratar om en ny förändringsvåg. Dock är inte alla människor med på den resa. Den digitala klyfta och utanförskap gör sig märkbar när flera samhällstjänster och även kontakt till nära och kära blir beroende av

Vardagsjuridik i biblioteken

Det är många olika frågor som bibliotekspersonal svarar på. I allt större omfattning rör det punkter som på en eller annat sätt rör juridiska aspekter. Biblioteken som del av den offentliga förvaltning och myndighet kan då behöver kunna hantera (eller låta bli) ärenden som står

Ny statsitik: IT-handledningar och kurser

Idag släpps den nationella biblioteksstatistiken för 2019! Mellan 2018-2019 ökade antalet tillfällen för IT-handledningar och kurser med 23% – förra året skedde 14 676 sådana på Sveriges folkbibliotek! Ökningen gör Digitalt först med användaren i fokus extra glad, då det är ett av sätten vi

Internationella kvinnodagen #datadamer

Internetstiftelsen uppmärksamma Internationella kvinnodagen om den avgörande rollen kvinnor har haft och har när det gäller att digitalisera Sverige och världen. #datadamer Datadamer – kvinnorna som digitaliserade världen Du känner till Bill Gates och Steve Jobs och kanske till och med internets fader Vint Cerf?