Verktyg för att minska nätmobbing

En debattartikel skriver författare Ingrid Remvall  “nästa gång du öppnar din laptop eller tar upp din mobil och dina fingrar söker sig över bokstäverna – kolla först så att dina bromsar fungerar”. Remvall diskuterar fenomenet nätmobbning bland unga, något som dock inte behöver vara begränsat till

Digitala prenumerationstjänsten Ztory köps av Storytel

Den digitala prenumerationstjänsten Ztory, som grundades i Karlstad, köps av Storytel. Ztorys erbjudande framförallt tidskrifter och barnböcker via prenumerationstjänster och är tillgänglig genom Bibliotek Värmland. Läs mer hos NWT Värmländsk startup sålt till Storytel Almi Invest har, tillsammans med övriga delägare, sålt hela sitt innehav

Hur fungerar BankID-bedrägeri och hur att undvika

Internetstiftelsen har tagit fram fakta och goda råd om BankID. Oroar du dig för BankID-bedrägerier? Så här får du koll! | Vanliga IT-brott – Tänk säkert! | Internetkunskap Du blir uppringd av en person som presenterar sig som banktjänsteman och säger att den vill informera

Umeå folkbibliotek: Öka det digitala självkänsla

Umeå bibliotek deltog i SKLs projekt “Mer för fler”. Med hjälp av tjänstedesign har man jobbat fram en metod för ökat digitalt delaktighet genom att bygga på digitalt självförtroende och självkänsla. Projektrapporten finns på SKLs hemsida eller här. Umeås biblioteks exempel finns på sidorna 102-106. En

Lärmoduler för digital kompetens

Skolverkets lärarportal erbjuder ett antal moduler för att förmedla olika aspekter rörande digital kompetens. Målgruppen för modulerna är inte bara elever utan skolledning och huvudmän. Materialet går även att använda i andra sammanhang. Inte minst avsnittet om medie- och informationskunnighet.

Innovationsguiden & Mer för fler

Två intensiva dagar i Stockholm för att träffa kollegorna i Digitalt först nätverket för bl.a. en workshop om metodutveckling och Innovationsguiden  som Sveriges kommun och landstings har tagit fram. Innovationsguiden är framtagen för att utforma nya samhällstjänster (tjänstedesign) utgående ifrån förståelse för användarens behov och

Mer Digitialt på Hammarö

Mellan den 21 och 24 februari genomför Region Värmland i samarbete med Hammarö kommunen inspirationsföreläsningar om digitala frågor. Kommunen har bjudet in personer som är 65 år och äldre. Elever från kommunens skola agerar lärare. Artikel i NWT Digitala 65-plussare i skolbänken Det digitala utanförskapet