Kategori: Digital delaktighet

Vardagsjuridik i biblioteken

Det är många olika frågor som bibliotekspersonal svarar på. I allt större omfattning rör det punkter som på en eller annat sätt rör juridiska aspekter. Biblioteken som del av den offentliga förvaltning och myndighet kan då behöver kunna hantera (eller låta bli) ärenden som står

Ny statsitik: IT-handledningar och kurser

Idag släpps den nationella biblioteksstatistiken för 2019! Mellan 2018-2019 ökade antalet tillfällen för IT-handledningar och kurser med 23% – förra året skedde 14 676 sådana på Sveriges folkbibliotek! Ökningen gör Digitalt först med användaren i fokus extra glad, då det är ett av sätten vi

Internationella kvinnodagen #datadamer

Internetstiftelsen uppmärksamma Internationella kvinnodagen om den avgörande rollen kvinnor har haft och har när det gäller att digitalisera Sverige och världen. #datadamer Datadamer – kvinnorna som digitaliserade världen Du känner till Bill Gates och Steve Jobs och kanske till och med internets fader Vint Cerf?

Utbildning i Digital Transformation

I ramen av det nationella projekt Digitalt först med användaren i fokus har vi föremån att gå utbildning att bli coach i digital transformation.

Riksarkivet söker gammal IT utrustning

Har du någon gammal utrustning kvar i förrådet på din arbetsplats? Hjälp Riksarkivet! Vill du vara med och rädda kulturarvet? – Riksarkivet Riksarkivet måste inom en snar framtid lyckas med att läsa in och digitalisera äldre material som riskerar att förstöras. Detta för att säkra framtida

Lederskapsspåret: Offentlig förvaltning och digitalisering

Den 19 november bjöds cheferna för de regionala biblioteksverksamheterna in till KB. En utgångspunkt för dagen var den forskning som Elin Wihlborgs forskargrupp vid Linköpings universitet bedriver kring offentlig förvaltning och digitalisering. Forskningen visar på bibliotekens behov av förankring i den egna kommunen när det

Mycket om Värmland på Forskardagen inom Digitalt först

Kungliga bibliotekets nationella projekt Digitalt Först följs av ett antal forskare. Den 25 oktober hölls en forskardag om forskning kring biblioteks roll i ett hållbart digitaliserat Sverige. Delprojekt “Skärningspunkt i frontlinjen – regionala noder för kompetens och utveckling” är Värmland ett av studieobjekt. Se här

MTM:s studiedag Läsfrämjande

Idag är vi med på en studiedag läsfrämjande, arrangerad av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Halva dagen ägnas åt just digitala frågor. Mer om det i en senare inlägg. Läsfrämjande i omsorgen – för allas delaktighet Hur kan vi arbeta kring läsning för vuxna med