Kategori: Händer i projektet “Digitalt först”

Sticky Post

Nu är Digiteket igång!

Gå till digitek.se och prova själv. Digiteket är bibliotekspersonalens plats för digitalt lärande och en del av projektet Digitalt först med användaren i fokus. I Digiteket kommer du och dina kollegor hitta utbildningar och artiklar som ska stötta både oss som arbetar på biblioteken och

Snart öppnar Digiteket!

Digiteket är bibliotekspersonalens plats för digitalt lärande och en del av projektet Digitalt först med användaren i fokus. I Digiteket kommer du och dina kollegor hitta utbildningar och artiklar som ska stötta både oss som arbetar på biblioteken och våra besökare att bli mer digitala.

Konferens om samverkan för digital delaktighet

Här är några bilder från konferens om samverkan för digital delaktighet som Region Värmland hade möjlighet att ordna den 3 juni 2019. Presentationer och annat material publiceras här inom kort.

Samarbete med Wikipedia

Visst är bibliotekarier fantastiska? De vet hur man hittar rätt i vår gemensamma kunskapsskatt. Och det är därför de i fokus för Wikimediarörelsen de kommande tre veckorna. Från 15 maj till 5 juni uppmuntrar Wikipedia dem att bidra till projekten på två sätt – antingen

Digitalt först rullar på nationellt

Digitalt först med användaren i fokus är ett distribuerat projekt: aktiviteter sker kommunalt och regionalt utifrån lokala behov och förutsättningar.  De regionala biblioteksverksamheterna har ett särskilt uppdrag att arbeta med kompetensutveckling och under årets första tre månader arrangerade de 149 aktiviteter under Digitalt först-flagg. 2399

Bibliotopia – framtiden är digitalt

Det var en budskap i de olika föreläsningar som hölls på årets Bibliotopia konferens, som ordnas av Kultur i Väst. Konferensen har som syfte att diskutera bibliotekens framtida möjligheter och utmaningar och riktar sig till politiker, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer, biblioteksmedarbetare och övriga intresserade. När det

Kulturminister lyfter Digitalt först när den Nationella bibliotekstrategi presenteras

Frågor om digital kompetens, källkritik, läskunnighet, utbildning är några av de centrala delar som den nya biblioteksstrategi pekar ut. Kulturminister Amanda Lindh lyfter projektet Digitalt först med användaren i fokus där Kungliga biblioteket och regionala biblioteksverksamhet jobbar tillsammans med de kommunala bibliotek som en viktig pysselbit

Fossilfritt leverans av digitalskärmar

När man jobbar med det digitala måste projektledar’n ibland ut i naturen. Därför tog jag tillfälle i akt att leverera digitalskärmar som ska användas på Hammarö bibliotek med kommunens lastcykel. Enkel leverans fram till dörren och i alla fall sista delen av resan fossilfritt. /Heiko

På workshop “Verktyg för innovation: Från prototyp till produkt”

Idag har vi förmån att delta i workshop “Verktyg för innovation: Från prototyp till produkt” som anordnas av Digitalwell (en projekt från organisation Compare) i samarbete med RISE Viktoria. Workshop handlade om hur och på vilket sätt man kan anordna tävlingar i olika format att få