Kategori: Verktyg & Tips

Förenklat startskärm i mobilen (och läsplatten)

Mycket har hänt de senaste åren avseende användarvänlighet av mobiler, datorer och läsplattor. Men snabbt kan en mobil enhet se plottrig ut och bara att hitta rätt app kan vara en utmaning. Det gäller även om man har slagit på de olika inbyggda funktioner som

Policy-rekommendationer på digital kompetens-området

Hur sätter man mål kring digital kompetens? Det europeiska projektet DCDS har tagit fram policy-rekommendationer på digital kompetens-området på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Tips för dig som arbetar med att ta fram RUS, biblioteksplan eller annat policy-dokument. DCDS Policy Recommendations * ALL DIGITAL

Nu är Digiteket igång!

Gå till digitek.se och prova själv. Digiteket är bibliotekspersonalens plats för digitalt lärande och en del av projektet Digitalt först med användaren i fokus. I Digiteket kommer du och dina kollegor hitta utbildningar och artiklar som ska stötta både oss som arbetar på biblioteken och

Datorspelet kan hjälpa återuppbyggnaden av Notre-Dame

Ibland kommer hjälp från otippade håll: Datorspelet Assassin’s Creed: Unity utspelar sig i ett realistiskt Paris under revolutionsåren. Notre-Dame är avbildat i nästan exakt detalj och kan hjälpa återuppbyggnaden efter branden tidigare i veckan. Läs artikeln här “Assassin’s Creed” kan hjälpa i Notre-Dames återuppbyggnad –

Öppen data

Den 4 till 6 april pågår Hack for Sweden som är Sweden’s new platform for citizen-driven innovation – where public and private sector come together to create the Sweden we dream of tomorrow. Nyckeln för många nya, innovativa lösningar är öppen data som vi alla, myndigheter och

Webben fyller 30 år

Google uppmerksama dagen med en egen speciell doodle. I själva verket är animationen vi bjuds på en av de äldre bildformat som skapades 1987. Graphics Interchange Format eller GIF. Men inte minst tack vara sociala medier ser man en ökad användning av det egentligen föräldrade

Verktyg för att minska nätmobbing

En debattartikel skriver författare Ingrid Remvall  “nästa gång du öppnar din laptop eller tar upp din mobil och dina fingrar söker sig över bokstäverna – kolla först så att dina bromsar fungerar”. Remvall diskuterar fenomenet nätmobbning bland unga, något som dock inte behöver vara begränsat till

Hur fungerar BankID-bedrägeri och hur att undvika

Internetstiftelsen har tagit fram fakta och goda råd om BankID. Oroar du dig för BankID-bedrägerier? Så här får du koll! | Vanliga IT-brott – Tänk säkert! | Internetkunskap Du blir uppringd av en person som presenterar sig som banktjänsteman och säger att den vill informera