Finns det riktlinjer eller rekommendationer om hur bibliotek kan hantera besökarnas personliga eller digitala integritet

1.08K viewsIntegritetSäkerhet
0

Finns det riktlinjer eller rekommendationer om hur bibliotek kan hantera besökarnas personliga/digitala integritet. Vilka policy eller styrdokument finns det? Vad ska biblioteken hjälpa till med, vad får personalen se även om biblioteksbesökarna är informerade och personalen har tystnadsplikt.

En stor fråga som har många infallsvinklar.

Changed status to publish